آدرس دفتر مرکزی (یزد) : یزد، بلوار جمهوری اسلامی، نیروگاه شهید زنبق یزد

کدپستی یزد : 8918786159

شماره تلفن یزد : ۳۵۲۶۴۵۰۲-۰۳۵ ، ۴-۳۵۲۵۰۵۰۱-۰۳۵

آدرس تهران : شهر زیبا، بلوار شهید فرساد (آلاله)، پلاک 47

کدپستی تهران : 1487757743

شماره تلفن تهران : ۴۴۱۶۵۶۲۲-۰۲۱

شماره فکس : ۳۵۲۶۴۵۰۱-۰۳۵