29 سپتامبر ۱۳19

” آغاز به کار تعمیرات و تامین قطعات شرکت تک نیرو بر اساس بازه زمانی تعیین شده “

  بر اساس جدول زمانی تعیین شده، تامین قطعات و تعمیرات شرکت تک نیرو از یکم مهر ماه امسال آغاز شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت، بر اساس بازه زمانی تعیین شده از 4 مولدی که به منظور تعمیرات از مدار خارج شده بودند، کار تعمیر 2 مولد G11 و G13، به ترتیب از یک و پنج مهرماه شروع شده است. همچنین طی ماه های اخیر رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت تامین قطعاتی که در کمیته فنی و کمیته معاملات پیشبینی شده صورت پذیرفته و با تامین نقدینگی مورد نیاز، کار تامین قطعات در حال انجام است. گفتنی است بر اساس بازه زمانی تعیین شده کار تعمیر 4 واحد موجود در نیروگاه در دهه اول اسفند ماه امسال پایان خواهد یافت ولی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پیشبینی می شود این پروژه زودتر از موعد مقرر خاتمه یابد.