22 ژانویه ۱۳19

” حضور گروه تعاونی تک نیرو در دومین نمایشگاه صنایع برق، الکترونیک و انرژی های نوین “

با توجه به درخواست مسئولین برپا کننده نمایشگاه‌ صنایع برق، الکترونیک و انرژی های نوین جهت حضور افتخاری گروه تک نیرو در این نمایشگاه (بدون پرداخت هزینه حضور) گروه تک نیرو (شرکت تک نیرو، شرکت تولید پراکنده تک نیرو و شرکت تک نیرو بهین(O&M)) در این نمایشگاه حضور یافته و مقدم سهامداران و بازدیدکنندگان محترم را در محل دائمی نمایشگاه‌های یزد غرفه گروه تک نیرو گرامی میداریم.   تاریخ برگزاری : 2 الی 5 بهمن ماه 1397 ساعت بازدید : ساعت 16 الی 21