27 نوامبر ۱۳18

” حضور گروه تعاونی تک نیرو در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران “

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در تاریخ 11/08/1397 در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور وزیر محترم نیرو و هیات همراه افتتاح و تا تاریخ 14/08/1397 ادامه یافت . گروه تعاونی تک نیرو به مانند سایر نیروگاه‌ها و پیمانکاران نیروگاهی جهت ارائه توانمندیها و دستاوردهای خود ازجمله (بهره برداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی، تامین نیروی متخصص و باتجربه نیروگاهی و بازرگانی قطعات نیروگاهی) در این نمایشگاه حضور یافته و غرفه گروه متشکل از شرکتهای اقماری (شرکت تک نیرو، تولید پراکنده تک‌نیرو و شرکت بهین تک‌نیرو) مورد بازدید تعداد کثیری از متولیان صنعت برق و کارفرمایان و پیمانکاران نیروگاهی و بازدیدکنندگان قرار گرفت.رزومه و پتانسیل‌های کاری گروه تعاونی تک‌نیرو به نمایندگان شرکت‌‌های نیروگاهی دولتی و خصوصی ارائه گردیده و هماهنگی‌های لازم جهت حضوردر مناقصات و فروش خدمات و قطعات نیروگاهی با متقاضیان بعمل آمد. همچنین غرفه شرکت نیز مورد بازدید مدیران نیروگاه های کشور قرار گرفت.