13 ژوئن ۱۳18

“موفقیت و تولدی دیگر در گروه تعاونی تک نیرو”

شرکت تعمیر نگهداری تک نیرو بهین یزد در راستای سیاست‌های وزارت نیرو مبنی بر تفکیک فعالیت‌های کاری از شرکت داری و فعالیت‌های مالکیتی و به منظور بهره برداری و تعمیر نگهداری از نیروگاه‌ها تشکیل و پروانه فعالیت و صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه به ظرفیت 1000 مگاوات برای عملیات بهره‌برداری و نگهداری از واحد های گازی، 170 مگاوات برای عملیات بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای بخار و 510 مگاوات برای عملیات بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای سیکل ترکیبی اخذ گردید که ظرفیت پروانه صادره نسبت به ظرفیت پروانه قبلی 46 درصد افزایش یافته است .

 با تشکیل این شرکت و افزایش ظرفیت پروانه مذکور، فضای مناسبتر کاری جهت حضور در مناقصات و عقد قراردادهای کاری بیشتر و سودآورتر میسر گردید. این موفقیت بر سهامداران گروه تعاونی تک نیرو مبارک.