28 ژانویه ۱۳19

” گزارش مدیرعامل از پروژه های تعمیراتی در دست انجام توسط شرکت در سال جاری “

بر اساس راهکارهای هیات مدیره محترم شرکت جهت درآمدزایی بیشتر و پروژه محوری، گروه تک نیرو(شرکت تک نیرو- شرکت تولید پراکنده تک نیرو شرکت تک نیرو بهین) و با توجه به پیگیری شرکت و تشکیل تیم‌های تعمیراتی و اخذ مجوزهای لازم و توانمندسازی نیروی تعمیراتی در سال جاری موفق به برنده شدن در مناقصات پروژه های تعمیراتی و عقد قرارداد با کارفرمایان بر اساس شرح جدول ذیل گردیده که گزارش عمکردی به شرح جدول مذکور ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که شرکت تک نیرو بهین سومین شرکت زیرمجموعه گروه تک نیرو می‌باشد که بر اساس مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1394 و الزام در خصوص تفکیک بین مالک و بهره‌برداری و منوط شدن صدور پروانه بهره‌برداری نیروگاه شهید زنبق به راه‌اندازی این شرکت از طرف وزارت نیرو و با عمده سهامداری 99/9 درصدی شرکت تک نیرو تشکیل و مجوزهای لازم را اخذ و هم‌اکنون بعضی از پروژه‌ها توسط این شرکت و با استفاده از امکانات شرکت تک‌نیرو (نیروی انسانی و ابزار) و در قالب قرارداهای فی‌مابین انجام می‌پذیرد. تخصص، مهارت و توانمندی در انجام تعمیرات و مسئولیت‌پذیری نیروهای تعمیراتی و انجام به موقع تعهدات قراردادی شرکت موجبات رضایت کارفرمایان و رزومه کاری مناسب جهت شرکت گردیده که افزایش تعداد قراردادهای کاری گروه تک نیرو و درآمدهای حاصله در سال جاری، در این زمینه را به همراه داشته است. با توجه به تغییر نحوه خرید برق تولیدی نیروگاه شهیدزنبق از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران و الزام بر صرفاً تولید در پیک بار 4 ماهه تابستان، اشتغال نیروهای بهره‌برداری و تعمیرات شرکت در پروژه‌ها در 8 ماهه باقیمانده از سال موجبات افزایش تخصص و آموزش و مهارت آنها ، درآمدزایی و رزومه کاری مناسب جهت گروه تک نیرو گردیده است. از طرفی انجام تعمیرات مولدهای نیروگاه شهیدزنبق توسط کارکنان شرکت صرفه‌جویی بالایی در انجام هزینه این تعمیرات ( در صورت انجام توسط پیمانکاران) را به همراه داشته است.